كوردى   |   العربية   |   English
چالاكیێن رێڤه‌به‌رێ گشتی
سه‌رادانا رێڤه‌به‌رێ گشتی بو میدانا گوگه‌ها
ساخكرنا روژا ژێنگه‌ها كوردستانێ
كومبون دگه‌ل سه‌روكێن باژێرڤانییا و رێڤه‌به‌رێن رێڤه‌به‌ریا گشتی
كومبوون لدور پروسسا نی یا ئه‌لكترونی بو خه‌رجی وداهاتی
ده‌نگ وباس
ساخ كرنا روژا چیهانیا به‌رهنگاربونا جگارا
GISدا دوماهيك هات خوله‌كا هێزكرنا شیانا دبوارێ
كومبوونا رێكخستنا هه‌وا پاقشكرنێ
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژبو بتر پیته دان و پاراستنا ژینگه‌هێ به‌شداربون دهه‌وه‌كا دارچاندنێ دا
ئامێدیێ
چالاكیێت باژێرڤانییا ئامیدیێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
شێلادزێ
چالاكیێت باژێرڤانییا شێلادزێ ێن هه‌یڤا (نیسان/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (نیسان/ 2017)
كەلەك
چالاكیێت باژێرڤانییا كه‌له‌كێ یێن هه‌یڤا (نیسان/ 2017)
دارەتوو
چالاكیێت باژێرڤانییا داره‌توو یێن هه‌یڤا (نیسان/ 2017)
مەهەتێ
چالاكیێت باژێرڤانییا مه‌هه‌تێ یێن هه‌یڤا (نیسان/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (نيسان/ 2017) ده‌رباره‌ی ئاوارا
شێخان
چالاكیێت باژێرڤانییا شيخان یێن هه‌یڤا (نيسان/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا كةلةكجى یێن هه‌یڤا (نيسان/ 2017)
كانى ماسێ
چالاكیێت باژێرڤانییا كانی ماسێ یێن هه‌یڤا (نیسانێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا كه‌له‌كچی یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا كه‌له‌كچی یێن هه‌یڤا (شواتێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانیین كه له كچی یێن هه‌یڤا (كانون دووه‌م/ 2017)
مسیریك
چالاكیێت باژێرڤانییا مسیریك یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
باگێرا
چالاكیێت باژێرڤانییا باگێرا یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا با كه‌له‌كجی یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
ئامێدیێ
چالاكیێت باژێرڤانییا ئامیدیێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
بێرسڤێ
چالاكیێت باژێرڤانییا بێرسڤێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
مەهەتێ
چالاكیێت باژێرڤانییا مه‌هه‌تی یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
زاویته
چالاكیێت باژێرڤانییا زاویته‌ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017) ده‌رباره‌ی ئاوارا
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
شێخان
چالاكیێت باژێرڤانییا شێخان یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
شێخان
چالاكیێت باژێرڤانییا شێخان یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
دارەتوو
چالاكیێت باژێرڤانییا داره‌توو یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
شێلادزێ
چالاكیێت باژێرڤانییا شێلادزێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
مسیریك
چالاكیێت باژێرڤانییا مسیریك یێن هه‌یڤا (شواتێ/ 2017)
ئامێدیێ
چالاكیێت باژێرڤانییا ئامێدیێ یێن هه‌یڤا (شواتێ/ 2017)
چره
چالاكیێت باژێرڤانییا چره‌ یێن هه‌یڤا (شوبات/ 2017)
زاویته
چالاكیێت باژێرڤانییا زاویته یێن هه‌یڤا (شوبات/ 2017)