كوردى   |   العربية   |   English
چالاكیێن رێڤه‌به‌رێ گشتی
سه‌ر ئێك زێده‌كرنه‌كا ئاشكه‌را یا هه‌ی ژ بو كرێكرنا ( كافتیریا وجهێ بێهن ڤه‌دانێ) ب رووبه‌رێ (3000) م٢ ل سه‌ر ئێك پارچه‌ زه‌ڤی یا ژماره‌ (494 / میدان /ئامێدیێ ) بو ماوێ (3) سێ سالا
ساخكرنا روژا ژێنگه‌ها كوردستانێ
كومبون دگه‌ل سه‌روكێن باژێرڤانییا و رێڤه‌به‌رێن رێڤه‌به‌ریا گشتی
كومبوون لدور پروسسا نی یا ئه‌لكترونی بو خه‌رجی وداهاتی
ده‌نگ وباس
كومبوونا رێكخستنا هه‌وا پاقشكرنێ
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژبو بتر پیته دان و پاراستنا ژینگه‌هێ به‌شداربون دهه‌وه‌كا دارچاندنێ دا
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
بیره‌وه‌ریا (29) سالییا كیمیا بارانكرنا حه‌له‌بچه‌
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا كه‌له‌كچی یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا كه‌له‌كچی یێن هه‌یڤا (شواتێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانیین كه له كچی یێن هه‌یڤا (كانون دووه‌م/ 2017)
مسیریك
چالاكیێت باژێرڤانییا مسیریك یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
باگێرا
چالاكیێت باژێرڤانییا باگێرا یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا با كه‌له‌كجی یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
ئامێدیێ
چالاكیێت باژێرڤانییا ئامیدیێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
بێرسڤێ
چالاكیێت باژێرڤانییا بێرسڤێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
مەهەتێ
چالاكیێت باژێرڤانییا مه‌هه‌تی یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
زاویته
چالاكیێت باژێرڤانییا زاویته‌ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017) ده‌رباره‌ی ئاوارا
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
شێخان
چالاكیێت باژێرڤانییا شێخان یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
شێخان
چالاكیێت باژێرڤانییا شێخان یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
دارەتوو
چالاكیێت باژێرڤانییا داره‌توو یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
شێلادزێ
چالاكیێت باژێرڤانییا شێلادزێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
مسیریك
چالاكیێت باژێرڤانییا مسیریك یێن هه‌یڤا (شواتێ/ 2017)
ئامێدیێ
چالاكیێت باژێرڤانییا ئامێدیێ یێن هه‌یڤا (شواتێ/ 2017)
چره
چالاكیێت باژێرڤانییا چره‌ یێن هه‌یڤا (شوبات/ 2017)
زاویته
چالاكیێت باژێرڤانییا زاویته یێن هه‌یڤا (شوبات/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا كه‌له‌كچی یێن هه‌یڤا (شوبات/ 2016)
كەلەك
چالاكیێت باژێرڤانییا كه‌له‌ك یێن هه‌یڤا (شوبات/ 2017)
ئامێدیێ
چالاكیێت باژێرڤانییا ئامێدێ یێن هه‌یڤا (كانونا دووێ/ 2017)
شێلادزێ
چالاكیێت باژێرڤانییا شێلادزێ یێن هه‌یڤا (شواتێ/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (كانونا دووێ/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (كانونادووێ/ 2017)ده‌رباره‌ی ئاوارا
باگێرا
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (كانونادووێ/ 2017)
دارەتوو
چالاكیێت باژێرڤانییا داره‌توو یێن هه‌یڤا (چریا دووێ/ 2017)
مەهەتێ
چالاكیێت باژێرڤانییا مه‌هه‌تێ یێن هه‌یڤا (كانونا دووێ/ 2017)
شێخان
چالاكیێت باژێرڤانییا شیخان یێن هه‌یڤا (شوبات/ 2017