كوردى   |   العربية   |   English
چالاكیێن رێڤه‌به‌رێ گشتی
سه‌رادانا رێڤه‌به‌رێ گشتی بو میدانا گوگه‌ها
ساخكرنا روژا ژێنگه‌ها كوردستانێ
كومبون دگه‌ل سه‌روكێن باژێرڤانییا و رێڤه‌به‌رێن رێڤه‌به‌ریا گشتی
كومبوون لدور پروسسا نی یا ئه‌لكترونی بو خه‌رجی وداهاتی
ده‌نگ وباس
چاوانیا مفا وه‌ركرتن ژ گلێشێ چورێ پلاستیكی
ساخ كرنا روژا چیهانیا به‌رهنگاربونا جگارا
GISدا دوماهيك هات خوله‌كا هێزكرنا شیانا دبوارێ
كومبوونا رێكخستنا هه‌وا پاقشكرنێ
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
ژینگه‌هه‌كا پاقژ له‌شه‌كێ ساخله‌م
بێرسڤێ
چالاكیێت باژێرڤانییا بێرسڤێ یێن هه‌یڤا (خزیران/ 2017)
دارەتوو
چالاكیێت باژێرڤانییا داره‌توو یێن هه‌یڤا (خزیران/ 2017)
شێلادزێ
چالاكیێت باژێرڤانییا شێلادزێ یێن هه‌یڤا (خزیرانێ/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (خزیران/ 2017)
دێره‌لوك
چالاكیێت باژێرڤانییا ]دیره‌لوكیَ یێن هه‌یڤا (گولان/ 2017)
ئامێدیێ
چالاكیێت باژێرڤانییا ئامیدیێ یێن هه‌یڤا (گولان/ 2017)
شێلادزێ
چالاكیێت باژێرڤانییا شێلادزێ یێن هه‌یڤا (گولان/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (گولان/ 2017)جالاكیین ئاوه‌ران
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (گولان/ 2017)
ئامێدیێ
چالاكیێت باژێرڤانییا ئامیدیێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
شێلادزێ
چالاكیێت باژێرڤانییا شێلادزێ ێن هه‌یڤا (نیسان/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (نیسان/ 2017)
كەلەك
چالاكیێت باژێرڤانییا كه‌له‌كێ یێن هه‌یڤا (نیسان/ 2017)
دارەتوو
چالاكیێت باژێرڤانییا داره‌توو یێن هه‌یڤا (نیسان/ 2017)
مەهەتێ
چالاكیێت باژێرڤانییا مه‌هه‌تێ یێن هه‌یڤا (نیسان/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (نيسان/ 2017) ده‌رباره‌ی ئاوارا
شێخان
چالاكیێت باژێرڤانییا شيخان یێن هه‌یڤا (نيسان/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا كةلةكجى یێن هه‌یڤا (نيسان/ 2017)
كانى ماسێ
چالاكیێت باژێرڤانییا كانی ماسێ یێن هه‌یڤا (نیسانێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا كه‌له‌كچی یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا كه‌له‌كچی یێن هه‌یڤا (شواتێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانیین كه له كچی یێن هه‌یڤا (كانون دووه‌م/ 2017)
مسیریك
چالاكیێت باژێرڤانییا مسیریك یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
باگێرا
چالاكیێت باژێرڤانییا باگێرا یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
كەلەكچى
چالاكیێت باژێرڤانییا با كه‌له‌كجی یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
ئامێدیێ
چالاكیێت باژێرڤانییا ئامیدیێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
بێرسڤێ
چالاكیێت باژێرڤانییا بێرسڤێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
مەهەتێ
چالاكیێت باژێرڤانییا مه‌هه‌تی یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
زاویته
چالاكیێت باژێرڤانییا زاویته‌ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017)
باعەدرێ
چالاكیێت باژێرڤانییا باعه‌درێ یێن هه‌یڤا (ئادارێ/ 2017) ده‌رباره‌ی ئاوارا